Personuppgifter

Genom att trycka på SKICKA i formuläret för intresseanmälan samtycker du till att du skickar intresseanmälan via Internet. Du ger ditt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen, till att Nimo Förvaltning AB har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva din ansökan om hyresobjekt. Du lämnar också ditt samtycke till att Nimo Förvaltning lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av dig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen.

Nimo Förvaltning AB kommer att skydda dina personuppgifter från externt intrång och hantera dem enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Du har rätt att få information och begära rättelser av felaktiga personuppgifter samt att få uppgifterna raderade.

Vi har ingen kö utan har en intressebank där vi väljer våra intressenter ifrån.
Du ska vara beredd att boendereferenser kan begäras.
Vi kontrollerar alltid din ekonomiska status.

Nimo Förvaltning förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Dina personuppgifter finns hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och en månad efter det avslutas.

t=”no”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row]